Mẹo sử dụng điều hòa liên tục cho khách hàng trong ngày nóng mà không ảnh hưởng tới sức khỏe